Coloradokever

Coloradokever

De coloradokever is op het complex in Goutum waargenomen.  We verzoeken iedereen hier goed op te letten. Inspecteer je aardappelveld grondig en vernietig eventuele gele eitjes die op de onderkant van de bladeren zitten. Ook de larven en kevers moet je vernietigen door ze plat te knijpen, en neem contact op met Jan Keyzer T (058) 212 64 25